Κωδικός ερώτησης: 1913 4/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επανεμφανίστε τη στήλη D και τη γραμμή 3.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Επανεμφανίστε τη στήλη D και τη γραμμή 3.