Κωδικός ερώτησης: 1914 18/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμφανίστε, στο κελί C1, την αύξουσα κατάταξη του αριθμού 18 (κελί Α3), στη λίστα της περιοχής Α2:Α17, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016