Κωδικός ερώτησης: 1915 19/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμφανίστε στο κελί Β2 το κείμενο του κελιού Α2 εξαλείφοντας τα κενά εμπρός και πίσω από το όνομα, με χρήση της κατάλληλης συνάρτησης. Αντιγράψτε την συνάρτηση στη περιοχή Β3:Β4.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016