Κωδικός ερώτησης: 1916 20/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση, εμφανίστε στο κελί G1 τον μέσο όρο των πωλήσεων σε EURO του πωλητή Γουτούδη, σε πωλήσεις άνω των 100 €

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016