Κωδικός ερώτησης: 1917 28/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μέσα στο φύλλο εργασίας Φύλλο1, δημιουργήστε ένα μικτό γράφημα γραμμής-στήλης δύο αξόνων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της περιοχής Α1:C4.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016