Κωδικός ερώτησης: 1917 28/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a Line-Column on 2 axes chart in the Sheet1 worksheet deriving data from the cell range A1:C4.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Microsoft Excel 365

 

 

 


Create a Line-Column on 2 axes chart in the Sheet1 worksheet deriving data from the cell range A1:C4.