Κωδικός ερώτησης: 1920 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση στον συγκεντρωτικό πίνακα με βάση το πεδίο Πωλησεις EURO.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση στον συγκεντρωτικό πίνακα με βάση το πεδίο Πωλησεις EURO.