Κωδικός ερώτησης: 19213 10/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολη διαχωρίστε σε γραμμές το πολύγραμμο της οθόνης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2006Autocad 2011