Κωδικός ερώτησης: 1922 27/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε κανόνα επικύρωσης στο κελί Β3 έτσι ώστε να επιτρέπεται η καταχώριση μόνο δεκαδικών αριθμών μεγαλύτερων του 0. Σαν προειδοποιητικό μήνυμα εισάγετε το κείμενο Μόνο αριθμοί

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εφαρμόστε κανόνα επικύρωσης στο κελί Β3 έτσι ώστε να επιτρέπεται η καταχώριση μόνο δεκαδικών αριθμών μεγαλύτερων του 0. Σαν προειδοποιητικό μήνυμα εισάγετε το κείμενο Μόνο αριθμοί