Κωδικός ερώτησης: 1923 33/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε την ονομασία της περιοχής κελιών με όνομα insert.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Διαγράψτε την ονομασία της περιοχής κελιών με όνομα insert.