Κωδικός ερώτησης: 1925 29/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση αλλαγών στο έγγραφο, με επισήμανση αλλαγών για όλους τους χρήστες και όλες τις ημερομηνίες. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση αλλαγών στο έγγραφο, με επισήμανση αλλαγών για όλους τους χρήστες και όλες τις ημερομηνίες. Αποθηκεύστε το έγγραφο.