Κωδικός ερώτησης: 1927 34/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Α1 αθροίστε την περιοχή με όνομα sumArea, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο κελί Α1 αθροίστε την περιοχή με όνομα sumArea, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.