Κωδικός ερώτησης: 1928 30/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Απορίψτε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο έγγραφο από όλους τους χρήστες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Απορίψτε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο έγγραφο από όλους τους χρήστες.