Κωδικός ερώτησης: 19408 25/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 25.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και καθορίστε με την κατάλληλη εντολή, το σημείο που θα αποτελεί την αρχή των αξόνων του νέου Συστήματος Συντεταγμένων (Origin Point), σε όποια θέση θέλετε πάνω στην μπλέ πλευρά του στερεού σώματος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011