Κωδικός ερώτησης: 19494 14/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 111.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), εξωθήστε την κόκκινη επιφάνεια του στερεού με ύψος 50 μονάδες και κατακόρυφη γωνία εξώθησης 30°. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011

 

 

 


Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 111.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εντολή από την διαδικασία επεξεργασίας στερεών (Solidedit), εξωθήστε την κόκκινη επιφάνεια του στερεού με ύψος 50 μονάδες και κατακόρυφη γωνία εξώθησης 30°. Αποδεχθείτε τις υπόλοιπες προτεινόμενες τιμές.