Κωδικός ερώτησης: 2014 2/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie die Beziehung zwischen den Tabellen Vermietungen und Geschäftsbedingungen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Löschen Sie die Beziehung zwischen den Tabellen Vermietungen und Geschäftsbedingungen.