Κωδικός ερώτησης: 2018 3/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας (header) της ανοιχτής φόρμας σε Συνεργάτες από Φόρμα Πελατών και ρυθμίστε την γραμματοσειρά σε Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών με έντονη και πλάγια γραφή. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016