Κωδικός ερώτησης: 2019 1/13
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αναζητήστε την πρώτη εγγραφή η οποία στο πεδίο Σχόλια περιέχει το κείμενο λάθος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Αναζητήστε την πρώτη εγγραφή η οποία στο πεδίο Σχόλια περιέχει το κείμενο λάθος.