Κωδικός ερώτησης: 2032 1/30
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα Πελάτες εισάγετε ένα νέο πεδίο με όνομα Φύλο, τύπο δεδομένων κείμενο και μέγεθος πεδίου 50. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο Άρρεν ή Θήλυ. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στον πίνακα Πελάτες εισάγετε ένα νέο πεδίο με όνομα Φύλο, τύπο δεδομένων κείμενο και μέγεθος πεδίου 50. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο Άρρεν ή Θήλυ. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.