Κωδικός ερώτησης: 2039 1/11
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε την μακροεντολή Autoexec

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016