Κωδικός ερώτησης: 2074 12/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. ΜΗΝ ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016