Κωδικός ερώτησης: 2085 13/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας, βρείτε την εγγραφή που περιέχει στο πεδίο περιγραφή τη φράση 791XV Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή του πεδίου Τιμή από 50 σε 1024 Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016