Κωδικός ερώτησης: 2099 15/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα χρησιμοποιεί τα πεδία Περιγραφή και Τιμή από τον πίνακα Προϊόντα και το πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. Στο πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα εμφανίζει τις εγγραφές για τις οποίες υπάρχει φωτογραφία. Όταν εκτελείται το ερώτημα θα εμφανίζονται μόνο τα πεδία Περιγραφή και Τιμή (με αυτή τη σειρά). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016