Κωδικός ερώτησης: 2104 2/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στον πίνακα Προϊόντα ως προς το πεδίο Τιμή. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στον πίνακα Προϊόντα ως προς το πεδίο Τιμή. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.