Κωδικός ερώτησης: 2106 4/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από την τρέχουσα φόρμα καταργήστε τυχόν φίλτρα και ταξινομήσεις που υπάρχουν. Αποθηκεύστε αλλά ΜΗΝ κλείστε την φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016