Κωδικός ερώτησης: 211 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google

 

 

 


Αλλάξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο.