Κωδικός ερώτησης: 2118 9/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Drucken Sie nur die Datensätze der Tabelle Produkte, auf denen das Feld ID einen Wert von 120 bis 130 hat, auf dem Standarddrucker.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Drucken Sie nur die Datensätze der Tabelle Produkte, auf denen das Feld ID einen Wert von 120 bis 130 hat, auf dem Standarddrucker.