Κωδικός ερώτησης: 2129 17/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα productplithos το οποίο να εμφανίζει το πλήθος των εγγραφών από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι plithos.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα productplithos το οποίο να εμφανίζει το πλήθος των εγγραφών από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι plithos.