Κωδικός ερώτησης: 2130 6/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new query named myprice that will display the average of the product prices displayed in the Products table. Use avgprice as name for the calculated field.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Create a new query named myprice that will display the average of the product prices displayed in the Products table. Use avgprice as name for the calculated field.