Κωδικός ερώτησης: 2145 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα ΕκΠοσότητα το οποίο θα ενημερώνει το πεδίο ΕκτελεσθείσαΠοσότητα με την τιμή του πεδίου Ποσότητα του πίνακα Παραγγελίες όπου η ΗμερομηνίαΠαραγγελίας είναι μικρότερη ή ίση από 31/1/2004. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα ΕκΠοσότητα το οποίο θα ενημερώνει το πεδίο ΕκτελεσθείσαΠοσότητα με την τιμή του πεδίου Ποσότητα του πίνακα Παραγγελίες όπου η ΗμερομηνίαΠαραγγελίας είναι μικρότερη ή ίση από 31/1/2004. Αποθηκεύστε το ερώτημα.