Κωδικός ερώτησης: 2151 8/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη πίνακα, με όνομα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα η οποία θα βασίζεται στο ερώτημα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα θα εμφανίζει πεδία ΗμερομηνίαΠαραγγελίας, Περιγραφή, Ποσότητα, Τιμή.

Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη στήλης, με όνομα Πελάτες η οποία θα βασίζεται στον πίνακα Πελάτες και θα εμφανίζει όλα τα πεδία. Στην φόρμα Πελάτες, εισάγετε σαν δευτερεύουσα φόρμα την ΠαραγγελίεςΠροϊόντα. Το πεδίο σύνδεσης να είναι ο ΚωδικόςΠελάτη. Αποθηκεύστε και κλείστε τη φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη πίνακα, με όνομα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα η οποία θα βασίζεται στο ερώτημα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα θα εμφανίζει πεδία ΗμερομηνίαΠαραγγελίας, Περιγραφή, Ποσότητα, Τιμή.
Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη στήλης, με όνομα Πελάτες η οποία θα βασίζεται στον πίνακα Πελάτες και θα εμφανίζει όλα τα πεδία. Στην φόρμα Πελάτες, εισάγετε σαν δευτερεύουσα φόρμα την ΠαραγγελίεςΠροϊόντα. Το πεδίο σύνδεσης να είναι ο ΚωδικόςΠελάτη. Αποθηκεύστε και κλείστε τη φόρμα.