Κωδικός ερώτησης: 2164 10/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή

- αρχίζει από Viper και

- περιέχει το γράμμα V ακολουθούμενο από τρεις αριθμούς.

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like μια μόνο φορά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή
- αρχίζει από Viper και 
- περιέχει το γράμμα  V ακολουθούμενο από τρεις αριθμούς. 
Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like μια μόνο φορά.