Κωδικός ερώτησης: 2168 13/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

The IDProduct field should have been set as the Products table primary key. Create a new query named doublerecords that will display the IDProduct field of all duplicates.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016