Κωδικός ερώτησης: 2173 11/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Παραγγελίες, στο υποσέλιδο κωδικός πελάτη, εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας για τον κάθε πελάτη. Εισάγετε και ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το πλήθος των παραγγελιών για τον κάθε πελάτη. Αποθηκεύστε την έκθεση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στην έκθεση R_Παραγγελίες, στο υποσέλιδο κωδικός πελάτη, εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας για τον κάθε πελάτη. Εισάγετε και ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το πλήθος των παραγγελιών για τον κάθε πελάτη. Αποθηκεύστε την έκθεση.