Κωδικός ερώτησης: 218 5/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τη μεγέθυνση (zoom) του τρέχοντος εγγράφου σε 50%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Αλλάξτε τη μεγέθυνση (zoom) του τρέχοντος εγγράφου σε 50%.