Κωδικός ερώτησης: 2190 18/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: Κωδικός, τύπος δεδομένων: Αυτόματη αρίθμηση.

2ο πεδίο: όνομα: Όνομα, τύπος δεδομένων: Κείμενο.

3ο πεδίο: όνομα: Πληροφορίες, τύπος δεδομένων: Υπόμνημα.

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Ονόματα και κλείστε τον.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016