Κωδικός ερώτησης: 2195 14/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε ένα νέο ευρετήριο με όνομα NewIndex, το οποίο θα επιτρέπει τις διπλές εγγραφές, στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Παραγγελίες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Εισάγετε ένα νέο ευρετήριο με όνομα NewIndex, το οποίο θα επιτρέπει τις διπλές εγγραφές, στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Παραγγελίες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.