Κωδικός ερώτησης: 2197 13/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τη δευτερεύουσα έκθεση με όνομα Παραγγελίες, στην ενότητα Λεπτομέρεια της έκθεσης Πελάτες. Συνδέστε την δευτερεύουσα έκθεση με την κύρια έκθεση με το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη. Αποθηκεύστε την έκθεση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Εισάγετε τη δευτερεύουσα έκθεση με όνομα Παραγγελίες, στην ενότητα Λεπτομέρεια της έκθεσης Πελάτες. Συνδέστε την δευτερεύουσα έκθεση με την κύρια έκθεση με το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη. Αποθηκεύστε την έκθεση.