Κωδικός ερώτησης: 2198 16/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ώστε να εμφανίσετε στο πρώτο πεδίο του τον υπάλληλο και στο δεύτερο πεδίο του τον προϊστάμενο του κάθε υπαλλήλου. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ώστε να εμφανίσετε στο πρώτο πεδίο του τον υπάλληλο και στο δεύτερο πεδίο του τον προϊστάμενο του κάθε υπαλλήλου. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.