Κωδικός ερώτησης: 2202 17/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα από τον πίνακα Προϊόντα. Το πλήθος στηλών να είναι 2 και να εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα από τον πίνακα Προϊόντα. Το πλήθος στηλών να είναι 2 και να εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.