Κωδικός ερώτησης: 2203 18/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή από τον πίνακα Προϊόντα. Η πρώτη στήλη (πεδίο Κωδικός) να μην εμφανίζεται, το πλήθος στηλών να είναι 2, να μην εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών και να υπάρχει περιορισμός στη λίστα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή από τον πίνακα Προϊόντα. Η πρώτη στήλη (πεδίο Κωδικός) να μην εμφανίζεται, το πλήθος στηλών να είναι 2, να μην εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών και να υπάρχει περιορισμός στη λίστα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.