Κωδικός ερώτησης: 2204 18/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πεδίο Τιμή του πίνακα Προϊόντα ορίστε κατάλληλο κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε η τιμή να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 0 και μικρότερη ή ίση από 2900, ή να παίρνει κάποια από τις παρακάτω 3 τιμές: 3000, 4000, 5000. Το κείμενο επικύρωσης να είναι Λάθος τιμή Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016