Κωδικός ερώτησης: 2214 21/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update2 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου τιμή, από τον πίνακα Προϊόντα, οι οποίες έχουν σε οποιοδήποτε σημείο της περιγραφής τους την λέξη VIPER, σε τιμή * 1.1 Εκτελέστε το ερώτημα μόνο μία φορά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update2 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου τιμή, από τον πίνακα Προϊόντα, οι οποίες έχουν σε οποιοδήποτε σημείο της περιγραφής τους την λέξη VIPER, σε τιμή * 1.1 Εκτελέστε το ερώτημα μόνο μία φορά.