Κωδικός ερώτησης: 2226 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Modify the NoPhoto query to display only the product records that contain a photo. Save the query.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


Modify the NoPhoto query to display only the product records that contain a photo. Save the query.