Κωδικός ερώτησης: 2228 22/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ΠροΤιμΜιν έτσι ώστε κατά την εκτέλεσή του να προτρέπει τον χρήστη με το μήνυμα Δώστε ελάχιστη τιμή να δίνει έναν αριθμό. Τα προϊόντα που θα εμφανίζονται να έχουν Τιμή μικρότερη ή ίση από τον αριθμό αυτόν. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ΠροΤιμΜιν έτσι ώστε κατά την εκτέλεσή του να προτρέπει τον χρήστη με το μήνυμα Δώστε ελάχιστη τιμή να δίνει έναν αριθμό. Τα προϊόντα που θα εμφανίζονται να έχουν Τιμή μικρότερη ή ίση από τον αριθμό αυτόν. Αποθηκεύστε το ερώτημα.