Κωδικός ερώτησης: 2232 14/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα, στην ενότητα λεπτομέρειες, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα υπολογίζει την αξία ΦΠΑ του προϊόντος με μορφή Βασική και 2 δεκαδικά ακρίβεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα, στην ενότητα λεπτομέρειες, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα υπολογίζει την αξία ΦΠΑ του προϊόντος με μορφή Βασική και 2 δεκαδικά ακρίβεια.