Κωδικός ερώτησης: 2232 14/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα, στην ενότητα λεπτομέρειες, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα υπολογίζει την αξία ΦΠΑ του προϊόντος με μορφή Βασική και 2 δεκαδικά ακρίβεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016