Κωδικός ερώτησης: 23 4/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το έγγραφο όπως φαίνεται στο αρχείο Άσκηση.pdf του φακέλου IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας. Τα αρχεία που θα χρειαστείτε βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

Μικρή βοήθεια:

Μην ρυθμίσετε χειροκίνητα την φωτεινότητα και το κοντράστ της φωτογραφίας πίσω από το κείμενο.

Το στοιχείο ελέγχου στην τρίτη σελίδα, δεξιά από την λέξη Ηλικία, είναι σύνθετο πλαίσιο. Τα στοιχεία του είναι τα εξής:

<18

18-35

36-50

>50

Η ημερομηνία στην κεφαλίδα είναι η τρέχουσα ημερομηνία.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

Οι λεζάντες των πινάκων πρέπει να εισάγονται αυτόματα και τα δεδομένα του Excel να είναι συνδεδεμένα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016