Κωδικός ερώτησης: 24 5/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το έγγραφο όπως φαίνεται στο αρχείο Άσκηση.pdf του φακέλου IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας σας.

Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή των γραμματοσειρών, εκτός και αν αυτή σαφώς ζητείται.

Οι επικεφαλίδες είναι της μορφής επικεφαλίδα 1. Η σελίδα έχει περιθώριο βιβλιοδεσίας 3εκ.

Πίνακας περιεχομένων κλασσικός.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016