Κωδικός ερώτησης: 240 5/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Am Ende des aktuellen Dokuments gibt es ein Foto. Kopieren Sie es und fügen Sie es unter die Tabelle der ersten Seite ein. Dann richten Sie das Foto zentriert aus.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016