Κωδικός ερώτησης: 2766 8/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή XML και όνομα PR.xml

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016